Advokát JUDr. Miroslav Boudys

Advokát JUDr. Miloslav Boudys provozuje advokátní kancelář, která působí v České republice od roku 1992 a nabízí široký rozsah právních služeb. I když si každý může právní problémy v životě řešit vlastní silou, platí, že advokát či advokátní kancelář je schopna zajistit klientovi kvalifikovanou právní podporu.

Jmenovaný advokát a jeho advokátní kancelář poskytuje právní pomoc spočívající především v zastupování klientů advokáta před soudy, orgány činnými v trestním řízení a správními a jinými orgány. Podstatnou částí činnosti advokáta a jeho advokátní kanceláře je poskytování právních porad a konsultací klientům a sepisování smluvních dokumentů při jednáních s obchodními partnery či protistranami.

Advokátní kancelář zajišťuje rovněž právní služby spojené s advokátní úschovou listin, finančních prostředků, cenných papírů. Samostatnou činností advokátní kanceláře je vymáhání pohledávek klientů advokáta po celém území České republiky. Mezi současné klienty advokátní kanceláře patří jak tuzemské, tak i zahraniční fyzické a právnické osoby. Rovněž spolupracuje i s notáři a některými soukromými exekutory.

V případě advokátní kanceláře JUDr.Miloslava Boudyse, jde o profesionální právní služby se zkušenostmi ve všech oblastech práva, která je schopna Vás efektivně zastupovat, poskytovat odborné právní rady a vyřídit Vaše právní záležitosti při využití všech zkušeností z dlouholeté advokátní praxe.

Kontaktujte advokátní kancelář

S jakýmkoliv právním problémem se na mne můžete obrátit. Pro konzultaci o Vašem právním problému je Vám moje advokátní kancelář k dispozici v Praze 4 nedaleko metra Budějovická. Kontaktujte mne a sjednejte si schůzku ZDE.

Advokát pro Vás

Pro Vaše účinné zastupování v právních věcech je potřeba zkušený právník. Advokát JUDr. Miloslav Boudys a jeho advokátní kancelář zastupovala a zastupuje řadu klientů ve všech oblastech práva. Tato advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby zejména v těchto oblastech práva : Občanské právo věcná práva, odpovědnost za škodu, závazky, ostatní smluvní vztahy, sporná řízení Rodinné právo opatrovnické věci, rozvody, úpravy styku s nezletilými dětmi, výživné, určování otcovství, manželské smlouvy

Dědické právo
Nabývání dědictví, vypořádání dědictví, spory o dědictví

Obchodní právo
Zakládání obchodních společností a družstev a jejich změny, obchodní závazkové vztahy, vymáhání závazků, rejstříkové a insolvenční řízení

Autorské právo, průmyslová práva, ochrana v oblasti duševního vlastnictví

Trestní právo
Obhajoba v trestních věcech, zastupování poškozeného, dopravní nehody

Správní právo
Zastupování ve správním řízení, přestupky, dopravní nehody

Pracovní právo a pracovní spory
Zastupování u soudů, správních a jiných orgánů

JUDr. Miloslav Boudys advokátní kancelář
Budějovická 1126/9
140 00   Praha 4
tel/fax:244 461 315
mobil: 723 963 366