Ceny služeb advokátní kanceláře

Odměna dohodou

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Tato odměna může být sjednaná jako:

  • časová odměna podle skutečně vynaloženého času advokátem při poskytování právní služby
  • pevná odměna za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • paušální odměna za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem
  • odměna za úkon podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem
  • odměna podle hodnoty věci která je předmětem poskytované právní služby
  • podílová odměna podle výsledku sporu

JUDr. Miloslav Boudys advokátní kancelář
Budějovická 1126/9
140 00   Praha 4
tel/fax:244 461 315
mobil: 723 963 366