Profil

Advokátní kancelář poskytuje a zajišťuje klientům komplexní právní služby na území České republiky ve všech oblastech práva.. Zejména se specializuje na poskytování právních služeb v oblasti práva obchodního, občanského, rodinného a trestního.

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní pomoc spočívající v zastupování před soudy, orgány činnými v trestním řízení a veškerými orgány státní správy, zastupování klientů při jednání s obchodními partnery či protistranami, poradenství a dále sepisování smluv, podání a jiných právních listin a rozborů.

Ve spolupráci s exekutorskými úřady zajišťuje advokátní kancelář vymáhání pohledávek pro klienty.

JUDr. Miloslav Boudys advokátní kancelář
Budějovická 1126/9
140 00   Praha 4
tel/fax:244 461 315
mobil: 723 963 366